Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, mai puțin la alocarea banilor pentru fotovoltaice. Dece sistemul “primul venit primul servit” în alocarea fodurilor publice limitate este discriminatoriu

Programele guvernamentale care vizează promovarea energiei regenerabile, cum ar fi instalarea de panouri solare, joacă un rol crucial în atenuarea schimbărilor climatice și în promovarea dezvoltării durabile. Cu toate acestea, abordarea care constă în utilizarea unui sistem de alocare “primul venit, primul servit” pentru astfel de programe ridică probleme legate de corectitudine și de distribuirea echitabilă.

Primul venit, primul servit este considerat corect, deoarece toată lumea are șanse egale de a aplica. Există o presupunere de bază conform căreia cei cărora le pasă cel mai mult vor răspunde cel mai repede. De fapt, acest sistem discriminează în mod sistematic unele persoane, favorizându-le pe altele. Primul venit – primul servit îi favorizează pe cei care au timp, bani, libertate și independență. Îi dezavantajează pe cei care sunt săraci, cu dizabilități sau pe cei care îngrijesc.

În regiunea de Nord-Est, tot bugetul alocat de Administrația Fondului pentru Mediu programului Casa Verde Fotovoltaice s-a epuizat în 5 minute. De la ora 10, la ora 10 și 5 minute, 13.974 de cetățeni din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui au fost pe fază au reușit să depună dosarele online. E doar o etapă regională dintr-un program național care își propune să atingă o țintă ambițioasă: 100.000 de prosumatori în 2023. În această postare vom explora motivele pentru care abordarea “primul venit, primul servit” poate să nu fie echitabilă în cadrul programelor guvernamentale pentru panouri solare.

Accesibilitatea și disparitățile în materie de informare:
Sistemul “primul venit, primul servit” presupune un acces egal la informații și resurse pentru toți participanții. Din nefericire, acest lucru nu se întâmplă adesea. Persoanele cu un acces mai bun la informații, tehnologie sau resurse financiare au mai multe șanse de a fi la curent cu deschiderile de programe și de a depune cererile cu promptitudine. Acest lucru are ca rezultat un teren de joc inegal, dezavantajându-i pe cei care ar putea avea o nevoie egală sau mai mare de instalații de panouri solare, dar care nu dispun de mijloacele necesare pentru a-și asigura un loc din timp.

Beneficii disproporționate pentru solicitanții care depun cereri din timp:
Prin prioritizarea solicitanților timpurii, sistemul “primul venit, primul servit” îi favorizează pe cei care au timpul, resursele și flexibilitatea necesare pentru a depune o cerere de îndată ce se deschide programul. Această abordare poate duce la obținerea de către persoane sau întreprinderi a mai multor locuri sau beneficii, ceea ce diminuează impactul potențial al programului. În plus, nu ia în considerare urgența sau nivelul de nevoie de panouri solare, ignorându-i pe cei care ar putea avea nevoie de ele mai urgent sau care ar putea beneficia mai mult.

Excluderea comunităților marginalizate
Comunitățile marginalizate, inclusiv gospodăriile cu venituri mici și grupurile dezavantajate din punct de vedere istoric, se confruntă adesea cu bariere mai mari în ceea ce privește accesul la resursele de energie regenerabilă. Sistemul “primul venit, primul servit” exacerbează această disparitate prin perpetuarea inegalităților existente. Este posibil ca aceste comunități să fie mai puțin susceptibile de a fi la curent cu deschiderile de programe sau să aibă mijloacele necesare pentru a participa prompt, adâncind și mai mult decalajul în ceea ce privește accesul la soluții de energie curată.

Lipsa alocării în funcție de necesități

Programele de panouri solare ar trebui să prioritizeze alocarea resurselor pe baza nevoilor și a impactului potențial al instalațiilor. Un sistem de tipul “primul venit, primul servit” nu reușește să țină cont de diferitele niveluri de necesitate, ratând ocazia de a viza comunitățile sau persoanele care ar beneficia cel mai mult. Punerea în aplicare a unei abordări bazate pe nevoi care să ia în considerare factori precum accesibilitatea energetică, impactul asupra mediului și vulnerabilitatea ar fi o modalitate mai echitabilă și mai eficientă de distribuire a resurselor limitate.

Câștigătorii și pierzătorii într-un sistem “primul venit primul servit

Câștigători

Persoane care se pricep la hârțogăraie

Persoane care au suficienți bani pentru a ști că pot plăti

Persoane care au libertatea de a-și lua concediu de la locul de muncă și/sau de la responsabilitățile de îngrijire.

Persoane care au conexiuni sociale pentru a afla rapid despre oportunități

Persoanele care au suficient timp liber pentru a observa și a răspunde oportunităților atunci când acestea apar

Pierzători

Persoane care au dificultăți de alfabetizare sau de comunicare

Persoane care trebuie să își facă un buget foarte strâns și să se gândească bine la ce să renunțe dacă vor să obțină/facă ceva

Persoanele care au responsabilități complexe de îngrijire sau de muncă pentru alții, precum și cele care nu au concedii plătite în cadrul muncii lor.

Persoane care sunt izolate din punct de vedere social și au nevoie să afle singure lucruri.

Persoanele care au o viață complexă sau ocupată, cu puțin timp liber.

Cu alte cuvinte, sistemul “primul venit primul servit” îi favorizează pe cei care, de obicei, au deja o mulțime de alte privilegii în favoarea lor.

Atunci când se iau în considerare alternative la sistemul “primul venit, primul servit” în cadrul programelor guvernamentale pentru instalarea de panouri solare, sau altor programe similare este important să se acorde prioritate corectitudinii, echității și eficienței. Iată câteva metode alternative de alocare care ar putea răspunde unora dintre preocupările exprimate:

Testarea mijloacelor de trai și alocarea în funcție de venit
Punerea în aplicare a unei metode de verificare a mijloacelor poate asigura că instalațiile de panouri solare sunt alocate persoanelor sau gospodăriilor pe baza nivelului de venit sau a nevoilor financiare ale acestora. Această metodă direcționează resursele către cei care, în caz contrar, ar putea să nu aibă mijloacele financiare pentru a-și permite panouri solare, promovând echitatea și reducând disparitățile. Testarea mijloacelor ar putea implica evaluarea veniturilor, a activelor sau a eligibilității solicitanților pentru programele de asistență socială existente.

Alocarea bazată pe priorități
Adoptarea unui sistem de alocare bazat pe priorități poate asigura că instalațiile de panouri solare sunt distribuite pe baza unor criterii specifice, cum ar fi impactul asupra mediului, accesibilitatea energetică sau vulnerabilitatea. De exemplu, ar putea fi acordată prioritate gospodăriilor cu un consum mai mare de energie, zonelor cu niveluri mai ridicate de poluare sau comunităților care se confruntă cu probleme de justiție de mediu. Această abordare ar alinia procesul de alocare la obiectivele de durabilitate, justiție de mediu și impact maxim.

Selecție bazată pe loterie
Un sistem de loterie poate introduce un element de aleatorism și echitate în procesul de alocare. Persoanele sau gospodăriile interesate și-ar putea depune cererile într-un anumit interval de timp, iar apoi ar putea fi organizată o loterie pentru a selecta aleatoriu participanții pentru instalarea panourilor solare. Această metodă asigură șanse egale pentru toți solicitanții și reduce avantajele asociate cu faptul de a fi primul la rând.

Sensibilizare și educație specifice
Pe lângă schimbarea sistemului de alocare, este esențial să se investească în eforturi de informare și educare specifice. Guvernele pot ajunge în mod proactiv la comunitățile marginalizate, la gospodăriile cu venituri mici și la grupurile dezavantajate din punct de vedere istoric pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la programul de panouri solare. Furnizarea de resurse educaționale, asistență în procesul de solicitare și sprijin în navigarea barierelor financiare poate contribui la asigurarea faptului că o gamă diversă de persoane poate accesa și beneficia de program.

Combinarea metodelor de alocare
În anumite cazuri, poate fi adecvată o combinație a diferitelor metode de alocare. De exemplu, un program ar putea aloca o parte din resurse prin testarea mijloacelor de trai, vizând gospodăriile cu venituri mai mici, rezervând în același timp un procent pentru criterii prioritare, cum ar fi impactul asupra mediului sau vulnerabilitatea. Această abordare permite un echilibru între echitate și impact, asigurându-se că resursele sunt alocate în mod echitabil, răspunzând în același timp nevoilor specifice.

În concluzie, renunțarea la sistemul “primul venit, primul servit” în cadrul programelor guvernamentale pentru instalarea de panouri solare deschide oportunități de promovare a corectitudinii, a echității și a impactului direcționat. Punerea în aplicare a unor metode alternative de alocare, cum ar fi testarea mijloacelor, criteriile bazate pe priorități, loteriile, acțiunile de informare specifice și o combinație a acestor abordări pot aborda limitările sistemului actual. Prin luarea în considerare cu atenție a obiectivelor și provocărilor unice ale fiecărui program, guvernele pot crea o cale mai incluzivă și mai eficientă de adoptare a energiei regenerabile, abordând în același timp inegalitățile sociale și de mediu. Prin renunțarea la noțiunea învechită de “primul venit, primul servit” în cadrul programelor guvernamentale pentru instalarea de panouri solare, și adoptarea unor metode alternative de alocare axate pe corectitudine, echitate și impact specific, putem debloca adevăratul potențial al energiei regenerabile, asigurând în același timp o tranziție corectă pentru toți.

Facebook Comments