Situația dificilă a Liceului UMFST „George Emil Palade”: O luptă pentru educație de calitate

Într-un comunicat recent, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a adus în atenție situația delicată a Liceului UMFST „George Emil Palade”. Cu toate eforturile depuse de către universitate, instituțiile locale au împiedicat înființarea claselor a IX-a pentru anul universitar 2023/2024. Cu toate acestea, universitatea promite că absolvenții de clasa a VIII-a sunt bineveniți în calitate de studenți ai UMFST peste 4 ani.

Refuzul Inspectoratului Școlar Județean Mureș: Deși Liceul UMFST „George Emil Palade” a fost înființat conform tuturor prevederilor legale și a obținut aviz favorabil de la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Inspectoratul Școlar Județean Mureș a refuzat să aloce locuri pentru cele două clase propuse. Motivația inițială invocată de inspectorat, referitoare la depunerea documentației în afara termenelor, a fost ulterior anulată de instanțele de judecată. Cu toate acestea, inspectoratul a emis o nouă hotărâre cu același conținut, blocând înființarea claselor.

Lupta pentru includerea în rețeaua școlară: Universitatea a întâmpinat obstacole și în procesul de introducere în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR). Inspectoratul Școlar Mureș a respins inițial solicitarea de includere în SIIR, invocând absența unităților de învățământ în rețeaua școlară. Cu toate acestea, în urma intervenției Ministerului Educației, inspectoratul a revenit asupra deciziei și a inclus cele două unități școlare în SIIR. Cu toate acestea, Liceul UMFST nu a primit clase, argumentându-se că nu există locuri disponibile în anul școlar 2023/2024.

Perspective pentru viitor: În ciuda dificultăților întâmpinate în prezent, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” are în vedere noile prevederi ale Legii educației superioare care vor intra în vigoare la începutul lunii septembrie 2023. Aceste prevederi oferă universității dreptul legal de a solicita Ministerului Educației alocarea directă a cifrei de școlar.

Redăm mai jos comunicatul integral al UMFST:

Comunicat privitor la Liceul UMFST „George Emil Palade”
Liceul UMFST „George Emil Palade” a fost înființat de către Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș în baza Ordinului Ministrului Educației nr. 5260/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din municipiul Târgu Mureş pentru Colegiul UMFST „George Emil Palade” şi Liceul UMFST „George Emil Palade” din municipiul Târgu Mureş, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1094 din 14.11.2022. Ordinul menționat a fost emis în urma evaluării realizate în data de 24.06.2022 de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) și în baza art. 129 alin.1, alin. (11) și alin. (12) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.
Prin Ordinul Ministrului Educației nr. 5260/31.08.2022 au fost aprobate pentru Liceul UMFST două specializări: Matematică-informatică (bilingv limba engleză) – 28 locuri și Științe ale naturii (bilingv limba engleză) – 28 locuri.
Ca urmare a refuzului sistematic a Inspectoratului Școlar Județean Mureș de a aloca locuri pentru cele două clase, în ciuda avizului favorabil inițial pe care acesta l-a acordat înaintea evaluării ARACIP, vă comunicăm următoarele:
1. Prin Hotărârea Inspectoratului Școlar Mureș din 20 decembrie 2022, a fost refuzată acordarea avizului conform pentru includere în rețeaua școlară a Liceului UMFST motivul invocat fiind acela al „depășirii unor termene privitoare la depunerea documentației”, motivație care a fost însă anulată de Tribunalul Mureș și confirmată de către Curtea de Apel Mureș, aceasta din urmă suspendând definitiv hotărârea ISJ.
2. Prin Hotărârea Inspectoratului Școlar Mureș din 18 ianuarie 2023, se respinge solicitarea UMFST de introducere în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIR) a Liceului UMFST și a Colegiului UMFST, pe motivul că aceste unități de învățământ „nu sunt incluse în rețeaua școlară”. Inspectoratul Școlar Mureș revine însă ulterior asupra acestei hotărâri, în urma solicitării imperative a Ministerului Educației, de respectare a legii care prevede includerea DE DREPT a unităților școlare organizate de universități în rețeaua școlară, astfel încât, prin Hotărârea Inspectoratului Școlar Mureș din 9 iunie 2023, acesta introduce în SIIR cele două unități școlare. Colegiul UMFST primește cifră de școlarizare direct de la Ministerul Educației dar Liceul UMFST, deși prezent în SIIR, nu primește însă clase, motivația Inspectoratului Școlar Județean Mureș fiind că nu mai există la nivelul județului Mureș clase disponibile în anul școlar 2023/2024.
3. În ciuda suspendării definitive în instanță a hotărârii Inspectoratului Școlar Mureș din 20 decembrie 2022, până la judecarea pe fond, acesta emite în 27 aprilie o nouă hotărâre cu același conținut.
4. Ministerul Educației, prin adresa nr. 10451/16.06.2023, comunică Inspectoratului Școlar Mureș că este dispus să aprobe o solicitare din partea Inspectoratului Școlar Mureș, pentru suplimentarea cu 2 clase, a cifrei de școlarizare destinată județului Mureș, în vederea alocării acestora către Liceul UMFST.
5. Prin Hotărârea Inspectoratului Școlar Mureș din 16.06 2022, acesta respinge oferta făcută de către Ministerul Educației, de a solicita suplimentarea celor două clase.
Ca urmare a acestor decizii restrictive luate de Inspectoratul Școlar Județean Mureș, în anul universitar 2023/2024 nu vor exista clase a IX-a, în ciuda eforturilor administrative susținute de UMFST.
Cu toate acestea, ca urmare a recentei promulgări a noii Legi a învățământului superior, care va intra în vigoare la începutul lunii septembrie 2023, în baza art. 16, alin. 5, punctul c), din această lege, pentru anul universitar 2024/2025, UMFST va avea dreptul legal de a solicita Ministerului Educației alocarea directă a cifrei de școlarizare, evitând astfel un nou abuz de putere manifestat de o instituție locală.
Deși nu este răspunzătoare de situația existentă, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș regretă speranțele neîmplinite ale absolvenților de clasa a VIII-a din acest an, care și-ar fi dorit să devină elevi ai Liceului UMFST, dar îi asigură pe aceștia că sunt bineveniți peste 4 ani, ca studenți ai universității.
Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

 

Facebook Comments